مشتریان ما

آنچه مشتریان می گویند

رضایی
مدیر
خیلی کارشون درسته
کمالی
مدیر
مشاوره و افزایش فروش خیلی با کیفیت انجام شد
خانم رضازاده اقدام
مدیر
با مشاوره و راهنمایی مرکز مشاوره به مدیریت دکتر امیر همایون کاشانی کیا موفق به اخذ گواهینامه CE و ISO9001-2015 از آلمان گردیدم
مشتریان

نظرات مشتریان ما

خیلی کارشون درسته
رضایی

مدیر

مشاوره و افزایش فروش خیلی با کیفیت انجام شد
کمالی

مدیر

با مشاوره و راهنمایی مرکز مشاوره به مدیریت دکتر امیر همایون کاشانی کیا موفق به اخذ گواهینامه CE و ISO9001-2015 از آلمان گردیدم
خانم رضازاده اقدام

مدیر