با ما به موفقیت برسید

راه حل های تجاری درجه یک از سال 1995

صادرات کالا

صادرات کالا در اصطلاح لغوی به معناي انتقال كالا و یا ارسال کالا از جايي به جاي ديگر می باشد، اما در پروسه فعالیت های تجاری و بازرگانی منظور از صادرات کالا، خروج كالا از قلمرو گمركي كشورجهت ارسال به سایر کشورها می باشد.

صادر كننده کالا کیست؟

صادر کننده به شخص حقیقی و یا حقوقی نسبت داده می شود که دارای مجوز صادرات کالا از سازمان های ذیصلاح از جمله اتاق بازرگانی (دارنده کارت بازرگانی فعال) باشد و با توجه به کالایی که در دست دارد ( چه تولید کننده کالا باشد و چه وارد کننده کالا) اقدام به صادرات کالا نماید، گفته می شود.

صادرات کالا از نظر خروج كالا از كشور به دو دسته تقسيم مي شود

  1. صادرات قطعی
  2. صادرات موقت

صادرات قطعی کالا چیست؟

منظور از صادرات قطعي ارسال كالا به خارج از قلمرو گمركي كشور به منظور فروش و يا مصرف در كشورهاي خارجي می باشد. در ‌صادرات قطعي شخص حقیقی و یا حقوقی از پرداخت حقوق گمركي ، سود بازرگاني  ، عوارض و ماليات معاف می گردد.

صادرات موقت کالا چیست؟

منظور از صادرات موقت ارسال کالا به خارج از کشور جهت شرکت در نمایشگاه های بین المللی می باشد و در صورتیکه کالا به فروش نرسد و تاجر مجبور به برگرداندن کالا به گمرک خانه مبدأ گردد بتواند به سهولت نسبت به مرجوع کردن کالا اقدام نماید و نیاز به انجام پروسه گمرکی جهت واردات کالا نداشته باشد.
در صادرات موقت کالا، صادر کننده کالا متعهد می گردد مبلغی را بعنوان سپرده به گمرک مبدأ واگذار کند و پس از ورود کالا به گمرک مبدا جهت استرداد وجه سپرده اقدامات لازم را انجام دهد.

هزینه های گمرکی جهت صادرات کالا:

هزينه های گمركي صادرات کالا وجوهي می باشند که در خصوص تخليه و بارگيري ، انبارداري ، اخذ مدارکی از قبیل گواهی ترخیصیه و بهداشت و هزینه های THC و هندلینگ کالا مطرح می گردند که از شخص حقیقی و یا حقوقی اخذ می گردد.

 

مراحل و مدارک جهت صادرات کالا توسط شخص حقیقی و یا حقوقی:

  1. کارت بازرگانی معتبر به نام صادر کننده
  2. تهیه فاکتور فروش (INVOICE)
  3. تهیه لیست عدل بندی (Packing List) در صورتیکه موارد کالا گوناگون باشد
  4. عقد قرارداد حمل و بیمه
  5. اخذ اظهارنامه گمرکی (اظهار کالا به گمرک مبدأ)
  6. اخذ بارنامه
  7. اخذ گواهی مبدا
  8. صادرات کالا طبق اسناد اخذ شده

و با توجه به نوع و شرایط کالا اخذ سایر اسناد الزامی می گردد از جمله:
اخذگواهی بهداشت و قرنطینه (دامی ، نباتی – حسب مورد)
اخذ گواهی استاندارد (در صورتیکه کالا مشمول مقررات اجباری استاندارد صادراتی باشد)
اخذ گواهی انرژی اتمی (حسب مورد) که به این مجوزها گواهی های مرسوم نیز گفته می شود.