چگونه پرشیا اکسپورت شما را در بازارهای جهانی معرفی میکند؟

قدم اول برای معرفی شما به بازارهای جهانی دریافت درجه مناسب اعتباری از طریق یکی از آژانسهای اعتباری جهانی طی ممیزی های مستمر می باشد.

در این راستا پرشیا اکسپورت با همکاری SmartNexus انگلستان نسبت به ارزیابی و ممیزی سازمان، کارخانه یا تجارتخانه شما اقدام لازم و کافی را انجام میدهد و سپس با درجه اعتباری اخذ شده به سادگی واردکنندگان معروف و تجار کشورهای مختلف بالاخص کشورهای مشترک المنافع که شامل 83 کشور می باشند شما و محصولتان را یافته و نسبت به ارتباط و سفارش از شما اقدام میکند.